Ο ΕΡΜΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ "Ο ΕΡΜΗΣ"
Οικονομικές καταστάσεις

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο που επιθυμείτε για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2022
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2022
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2021
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2021
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2020
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2020
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2019
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2019
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2018
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2018
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2017
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2017
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2017
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2016
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2016
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2016
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2015
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2015
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2015
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2014
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2014
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2014
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2013
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2013
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2013
-Δημοσιευμένα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες (ΔΠΧΑ) 2012
-Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Έκθεση Βεβαίωση Ορκωτού Λογιστή (ΔΠΧΑ) 2012
-Έκθεση Δ.Σ. Οικονομικών Καταστάσεων (ΔΠΧΑ) 2012